nieruchomości

Czym jest wycena nieruchomości?

by
published on

Obecnie całe rzesze ludzi, którzy załatwiają kredyt w banku mający sfinansować zakup nieruchomości słyszą o konieczności dokonania wyceny nieruchomości. Niektórzy z nich po raz pierwszy w życiu stykają się z takim właśnie określeniem i nie do końca wiedzą czemu to służy, ani czym to jest. W tym krótkim wpisie postaram się odrobinę wyjaśnić to pojęcie.

Wycena nieruchomości to tak w dwóch słowach po prostu proces przeprowadzany przez certyfikowanego rzeczoznawcę majątkowego mający na celu ustalenie rzeczywistej wartości nieruchomości. Rzeczoznawcą majątkowym (patrz: www.meganwycena.pl) jest jednostka posiadająca uwierzytelnienia profesjonalne do prowadzenia niniejszej wyceny nieruchomości. Wycena nieruchomości jest wypracowywana przez rzeczoznawcę w oparciu o tak zwaną wizję lokalną, dokumenty przedłożone przez zleceniodawcę wyceny (rzeczoznawcę dotyczy wytyczna pełnej poufności co do przedłożonych dokumentów), jak również dotychczasowe trendy lokalnego rynku posiadłości.

Rezultatem przedsięwziętych przez rzeczoznawcę przedsięwzięć w ramach szacowania wartości posiadłości jest tzw. operat szacunkowy, jaki jest drukiem administracyjnym wypowiadającym opinię rzeczoznawcy na przedmiot wartości nieruchomości wyłożonej do wyceny. Ważność tego dokumentu opiewa na 12 miesięcy. Rozumiana tutaj wartość posiadłości jest to hipotetyczna cena jaką można w określonym czasie zyskać ze sprzedaży nieruchomości. Przebiegowi wyceniania mogą podlegać przeróżnego pokroju posiadłości, zaś przede wszystkim nieruchomości gruntowe (zabudowane oraz niezabudowane), budowle, uprawnienia do spółdzielczych lokali mieszkalnych, posiadłości komercyjne i wiele innych.